Affaron: Zahradní duch

7. ŘÍJEN - JASAN

JASAN patří k tzv. náčelnickým stromům. Je považován z jeden z pěti nejdůležitějších stromů Irska. Jeho keltský název "Nuinn" používal jako své druidské jméno bývalý vrchní druid Společenství bardů, ovatů a druidů, nám dobře známý Philip Ross Nichols. Seveřané dali jasanu název Iggdrasill - strom života. Podle dávných bájí Odin, severský bůh s jedním okem, vísel na jesanu devět dní a nocí, aby získal tajemství run. Jasan zmiňují mnohé dávné příběhy o stvoření světa.

Ogham a runy, stejně jako další staré znakové abecedy, mají něco společného. U těchto dávných dorozumívacích systémů nepředstavují znaky pouze písmena. Jejich smysl je daleko širší, a u oghamu souvisí se stromy a jejich umístěním v rámci systému. Jako druidové se jednotlivými stromy zabýváme a hledáme zapomenuté souvislosti.

Jasan pro nás představuje propojení mikrokosmu s makrokosmem, spojení vnitřního a vnějšího světa. Jasan je brána, kterou můžeme mezi světy procházet a z jeho větví vidíme až za hranice našeho světa. Kořeny symbolizují minulost, kmen stromu přítomnost a větve budoucnost. Ve starých textech bývá "jasan" často používán ve smyslu "strom". V oghamu je umístěn na 5. pozici (průvodce) v první skupině a představuje písmeno "N".

Podle druidského učení právě jasan propojuje všechny tři kruhy bytí. Při magickém rituálu můžeme zarazit jasanovou hůl doprostřed kruhu a dosáhnout propojení všech říší živých bytostí. V minulosti mívala košťata čarodějnic násady z jasanového dřeva a jasanové hobliny se přidávaly do kadidel. Spirálovité uspořádání pupenů hovoří o novém zrození a iniciaci. Jasanové listí pod polštářem přivolává věštecké sny. Dnešní druidové z jasanu nejčastěji vyrábí hole. Zdobí je kreslenými spirálami a barevnými kuličkami, či opracovanými nerosty, které umně zasazují do otvorů po vypadlých sucích.

Jasan má velmi kvalitní pružné a pevné dřevo. Hodí se například na vesla, kliky, žebříky, topůrka k pracovnímu a zahradnímu nářadí. V minulosti se z něho dělala žebra ke koraklovým člunům, kola k povozům, biče, kopí, šípy a další výrobky pro každodenní použití. V léčitelství se používá kůra, a to stejným způsobem jako u vrby a osiky. Nálev je vhodný proti revmatismu a k namáčení obkladů na rány a pohmožděniny.TAYA:
STRÁŽ

Stará žena u pramene
sedí a tiše naslouchá
hluboce ponořená do sebe
a před ní studánka klokotá.
Kdo je?
A proč přišla sem dnes bdít?
Voda pěje
a les začíná sen snít.
Byla tu kdysi dávno,
když ještě země mladá byla,
pak všechno dlouho stárlo
a hloubka se v očích usadila.
V očích a ve vodě,
prostor bez břehů a dna,
věčnost je nasnadě,
cestou jejích očí do věčnosti sna.
Věčně tu sedíc naslouchá,
ozvěně myšlenek, jež vítr přinese,
zda jejich svět už cestu k lásce zná
a více zla již nesnese.
Tehdy zanechá stráže nad lidmi
a v hlubinách vod se rozplyne.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU