Talcern: Všehomír

6. ZÁŘÍ - OSIKA

OSIKA je posvátným stromem indiánského kmene Lakotů. V oghamu ji nacházíme mezi topoly na 4. pozici (vizionář) ve čtvrté skupině. Některé zdroje ji zařazují jako součást lesního hájku (nebo samostatně) také na 1. pozici v páté skupině. Představuje písmeno "E", případně dvojhlásku "EA".

Osika je tančící posel větru. Její listy se otáčí kolem stopky jako kolem své osy. Vypařuje se z nich voda, kterou opět přijímají ze vzduchu. Není divu, že osika miluje vlhká říční údolí. Z pohanského pohledu její duch komunikuje s neviditelnými bytostmi a navštěvuje jejich světy. Osika je inspirujícím stromem, vhodným k meditaci. Okouzluje básníky a malíře. Často je malovali například Renoir, Monet a Pissarro.

V minulosti představovala osika především štít proti strachu, nejspíš proto, že se z jejího dřeva dělávaly štíty do boje. Talisman z osikového dřeva byl považován za zdroj silné vůle ke zdolávání překážek a nepřízně osudu. Jako vizionář, přináší osika vizi vítězství, a díky ní také schopnosti Kelta vytrvat, doku konečného vítězství nedosáhne. Vzhledem k neustálému šustění listí se jí přezdívá "šeptající strom", takže dalším jejím zřejmým darem je řeč a obratné vyjadřování. Z léčitelského pohledu má kůra osiky podobné účinky jako vrbová kůra. Obsahuje salicin, který snižuje horečku, dá se povařit a použít jako kloktadlo.BINNA:
PRAMEN ŽIVOTA

Kde ho má hledat,
to nikdo neví,
kdo jej chce najít,
tomu se zjeví

tajemná cesta odvěká,
co k Pravdě vede člověka.

Vydej se po ní,
nechej se nést,
vede tě k němu
několik cest,

která z nich ti pravdu sdělí?
Která odhalí Osud celý?

Odpověď najde
každý z nás sám,
skloň hlavu a pros.
Já svou již znám...


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU