Jasmína: Přítel ze západu (Francie – Carnac)

9. ALBAN ELFED

Alban Elfed je keltský svátek určený astronomicky. Měl by se oslavovat co nejblíže tomuto časovému bodu. Období, které předchází a následuje, je magické. Říkáme mu babí léta. Země ještě dýchá teplým dechem a my máme poslední šanci na dovolenou, kdy si oddechneme před příchodem samhuinnové mlhy, ohlašující zimní polovinu roku na keltském Kole roku.

O tomto festivalu dosahujeme bodu rovnováhy a harmonie. Světlo a tma se opět dělí o 24hodinový den rovným dílem, ale vzduch se už začíná ochlazovat a dny se rychle zkracují. V přírodě jsme svědky dozrávání plodů a semen, krátkého období hojnosti, kdy si užíváme darů země.

Tento svátek oslavujeme pozorováním stromů, které září pestrými barvami. Sledujeme je v zapadajícím slunci, kdy magii večera umocňuje západ slunce. Provádíme meditaci v chůzi. Kromě energie země vnímáme energii okolních stromů, jejichž obrysy pomalu mizí s rychle se blížící tmou. Můžeme si zatančit jelení tanec a spolu s lesní zvěří oslavit štědrost přírody a završení keltského roku.

Festivalu Alban Elfed říkáme také SVĚTLO VODY. Přímo souvisí se stromy z první oghamovy aicme (skupiny), které rostou u vody. Jsou to stromy vodního živlu. Bývají většinou otevřené a komunikativní. Nejlépe je poznáme na procházce kolem řeky. Pokusíme se navázat s nimi kontakt na vnitřní úrovni.

Tiše se postavíme proti stromu do vzdálenosti asi 10 až 20 metrů (podle velikosti stromu). Ztišíme se a rozsvítíme svoji auru. Stojíme tiše a čekáme. Můžeme vstoupit do meditativního stavu.

Po nějaké chvíli začneme vnímat odpověď stromu. Pokud odpoví stejným způsobem, jinými slovy, pokud vycítíme jeho souhlas, můžeme se k němu přiblížit a komunikovat s ním na vnitřní úrovni prostřednictvím splynutí aury člověka s aurou stromu.

Na závěr stromou poděkujeme a pomalu od něho odstoupíme. Doporučuje se provést několik prudkých nádechů a výdechů, které nás proberou a pomohou nám vrátit se do reality. Pozor, toto oddělení od stromu je velmi důležité!JASMÍNA: RITUÁL POTNÍ CHÝŠE

Sešli jsme se u Talcerna v Bukovém Nemetonu na oslavě podzimní rovnodennosti. Součástí setkání byla i potní chýše. Tentokrát jsem si ji opravdu užila. Šla jsem tam s jasným záměrem, zbavit zdravotního problému, který byl spíše psychický, neboť jak já jsem přesvědčena, vše je psychosomatické. Záměr se podařil. Po obřadu jsem si lehla do trávy a dívala se na jasnou oblohu plnou hvězd. Pak jsme byli ještě dlouho u ohně a ochutnali medovinu. Je mi dobře, jsem plná síly a energie a cítím se opravdu skvěle. Můj dík patří Talcernovi.BINNA:
PODZIMNÍ

Podzime, klaním se
do vlasů listy vplétám
barvíš je krví
jantarem
a malachitem
ctihodnou nevěstou
tvou stanu se
alespoň na chvíli
plody tvé lásky
v hroznech otrhám
v úctě tolikrát
na kolenou
s tebou a větrem
splývám v objetí


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU