Talcern: Květinová žena

8. VNITŘNÍ SMYSLY

Každý z nás dostal do vínku nějaký talent a na jeho rozvíjení by měl aktivně pracovat. Na cestě barda pracujeme s vnitřními smysly. Představujeme si stromy, keře, postavy ze starých bájí, zkoumáme přírodní živly. Vizualizaci využívají také sportovní psychologové. Vedou sportovce k tomu, aby si představovali svůj optimální výkon.

Typickým příkladem může být například skokan do výšky. Mnohokrát si představuje svůj skok. Snaží se, aby jeho představa byla co nejživější a nejpřesnější. Potom přijde na stadion a předvede to, co v představivosti prováděl už mnohokrát. Tato metoda není nová. Osvědčuje se hlavně tam, kde sportovec musí přerušit trénink kvůli nemoci nebo zranění. Fyzickou přípravu částečně nahradí příprava psychologická. Ta často návrat sportovce do původní formy výrazně uspíší.

Vizualizační techniky můžeme samozřejmě uplatnit téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Jsou prvním krokem k tvořivosti. K čemu by nám bylo vzdělání, pokud bychom se stali jen chodícími encyklopediemi a nedovedli svoje vědomosti aktivně uplatňovat. Informace jsou dnes dostupné na každém kroku. Důležitějším se stává, jak s nimi umíme zacházet. A právě tyto schopnosti rozvíjíme praktikováním učení druidů. Nejprve rozvíjíme vnitřní zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Všichni vynálezci měli velmi rozvinutou představivost. Naši bardové uplatňují svoje představy formou jednoduchých básní a kresbiček. Není to hra, nebo škola básnění. Je to příprava na věci, které přijdou v pokročilejších fázích druidského výcviku.


DÉŠŤ
Isleen

Déšť prudce skrápí zem
je to doba, kdy dovnitř zalezem
síly přírody venku vládnou
bytosti silné se země dotknou
darem obnovy.ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU