Talcern: Semínko poznání6. BELTANE - KOČKA

Kočka domácí je vtělením vlastností všech druhů koček. Má silné, pružné a mrštné tělo, vynikající zrak, sluch, ale také schopnost vidět auru a vnímat věci, které člověk nevidí. Díky rozvinuté intuici ví, jak se zachovat, komu důvěřovat a před kým se skrýt. Dokonce umí předvídat počasí a chování své kořisti.

Nicméně je tu jedna vlastnost, která mě u koček fascinuje nejvíc. Je to schopnost stát se neviditelnou. I velká kočka, jako je tygr, plíží se naprosto neslyšně a celé hodiny dokáže čekat bez hnutí na svou kořist. Ale na druhé straně celé hodiny se také dokáže líně rozvalovat a odpočívat. Ale pozor, i když odpočívá, stále vnímá své okolí, dokonce i ve spánku.BÁSEŇ ČLENA SKUPINY LIDÍ OGHAMU

Když z břehu protějšího duše má se vrací,
něha sluneční paprsky své ku mně obrací.
Já cítím rosu chladnou na svých nohou,
a ptačí zpěv linoucí se modrou oblohou.
Kolem stromů lesa omamná to vůň,
hluboká jak rybek plná chladná tůň.
Barev plný svět dnem celým mě provází,
duše zas plná k břehu druhému odchází.
Aby ráno zase v Slunci se vykoupala,
a věci nové v srdci svém zas uchovala.
Koloběhem tím kráčím už spoustu let,
a slyšel jsem tisíce už moudrých vět.
Každá kousek pravdy v sobě ukrývá,
v knize jiné však se každá skrývá.
Měsíc stříbrný ke všemu jen shlíží,
za poznáním cestu hledajícím střeží.
Jednou se doma všichni bratři sejdeme,
až bránou hvězdnou s láskou projdeme.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU