Affaron: Vrbopták5. ALBAN EILIR - KOS

KOS

Jakmile se rozloučíme s posvátným havranem, naši pozornost upoutá KOS. Podle keltské tradice je jedním z pěti nejstarších zvířat dávných druidů. Dokonce se mu říkalo ČERNÝ DRUID. Další čtyři totemová zvířata druidů jsou: jelen, sova, orel a losos. Jak vidíme, Keltové nerozlišovali mezi zvířetem, ptákem a rybou. Každého z nich považovali za člena zvířecí říše.

Podle keltských příběhů je kos ptákem soumraku, a staré báje ho spojují s jinými světy, kam se odebírá v temné polovině roku, kdy na krajinu padá tma. Jsou to však především dávné představy, které mu tyto tajné výlety přisuzují. My můžeme jeho krásný zpěv slyšet naopak za úsvitu, kdy noc bledne. Z vlastního pozorování vím, jak čilý bývá po celý den, když sbírá v lese či v sadě potravu, nebo zpívá na samotném vršku nejvyššího smrku.

Kos je jedním z prvních ptáků, kteří nás vítají nejen na prahu nového dne, ale také na jaře, které se blíží, jinými slovy také na prahu nového zemědělského roku. Každé ráno stojí v pomyslné bráně a loučí se s hvězdou, která má stejnou barvu, jako jeho zobák. Ale potom už spěchá do práce, aby svým zpěvem probouzel spící rostliny, živočichy, a snad také lidi, kteří dosud nesledují jeho druidskou stopu. Naslouchejme jeho melodiím. Možná nás zavedou do jiných světů, se kterými má kos podle dávných bájí svoje spojení.

Článek bude dodán před jarní rovnodenností.Kazi
POZOROVÁNÍ NA SOUTOKU ALBY A AGARY

Západní vítr
odnáší staré
zašlou špínu deštěm smívá
novou sílu do nás vlívá.

Severní vítr
nejsilnější ze všech větrů,
v létě chladí, v zimě mrazí
když zavane, život schází.

Východní vítr
když vane, téměř dusí,
zalyká nás svou suchostí,
předzvěstí zlých událostí.

Jižní vítr
zdaleka přichází a zřídka
v horkém proudu vnese do duší
neklid, z nějž každý chaos vytuší.

Jihovýchodní vítr
nikdo nečeká
když vane od Řípu,
každého poleká
Po silné bouři přijde příslib nový
vždyť Říp je naše Tara
a patří Taranovi.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU