Affaron: Vrbopták

5. OPTIMÁLNÍ PŘÍSTUP

Vytrvalostní běh je nepřetržitým hledáním optimálního přístupu. U meditace, stejně jako u běhu, je důležitá koncentrace a uvolnění. Běh samotný není v podstatě nic jiného, než střídavé napínání a uvolňování svalů. Pokud jeden sval napínáme, protilehlý sval musíme uvolnit, aby nepůsobil kontraproduktivně. Soustředit veškerou vnitřní sílu na to, aby pohyb probíhal uvolněně, je největším uměním a meditativní přístup tomu může napomoci. Při běhu je člověk navíc v přímém kontaktu se zemí. Ochutnává ji svými chodidly a energie země prochází jeho tělem, stejně jako energie všehomíru, která je všude kolem.

V době běžecké kariéry jsem meditativní způsob běhu odmítala a obávám se, že to samé dělá většina aktivních běžců dodnes. Zavedení meditativních technik posouvá sport do jiné roviny a vyvstává otázka, zda je to správné. Tehdy jsem měla obavy pouštět se na tenký led. Praktiky, kdy Sri Chinmoy pomáhal svým žákům vnitřní cestou, jsem nepovažovala za správné a etické. Skupinu tohoto Mistra jsem opustila. Přístup týmu Sri Chinmoye k běhání mě mátl.

Teprve později jsem pochopila, že Guru a jeho tým pracovali podobným způsobem jako agentury zkoumající UFO. Nevyvraceli známou informaci, která byla pravdivá, měla smysl a fungovala, ale ukryly ji mezi mnoho dalších, které byly naprosto irelevantní, nesmyslné až zesměšňující. Jedná se o nejlepší techniku, jak utajit věci, které už prosákly. Málokdo dokáže oddělit zrno od plev. Většina lidí odmítne celé téma. Fakt je, že nezasvěcený člověk ani nemůže rozeznat, která informace je pravdivá.

To se týká především duchovních cest. Když o tom zpětně přemýšlím ve světle nového poznání, začínám si uvědomovat, že technika meditativního běhu nemusí sloužit k tomu, aby běžce uštvala k smrti tím, že by překročil svoje limity, ale naopak může ho ochránit před zraněním, podobně jako vitamíny chrání běžcovo tělo, aniž by zvyšovaly jeho sportovní výkon, kdy mu pouze dovolí, aby "prodal to, na co má".


POZOROVÁNÍ NA SOUTOKU ALBY A AGARY
Kazi

Západní vítr
odnáší staré
zašlou špínu deštěm smívá
novou sílu do nás vlívá.

Severní vítr
nejsilnější ze všech větrů,
v létě chladí, v zimě mrazí
když zavane, život schází.

Východní vítr
když vane, téměř dusí,
zalyká nás svou suchostí,
předzvěstí zlých událostí.

Jižní vítr
zdaleka přichází a zřídka
v horkém proudu vnese do duší
neklid, z nějž každý chaos vytuší.

Jihovýchodní vítr
nikdo nečeká
když vane od Řípu,
každého poleká
Po silné bouři přijde příslib nový
vždyť Říp je naše Tara
a patří Taranovi.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU