Affaron: Vrbopták5. ALBAN EILIR - ZAJÍCBŘEZNOVÝ ZAJÍC

Zajíc je zvíře jarní rovnodennosti. Křesťané ho přiřadili k Velikonocům a k vajíčkům, jako symbolu plodnosti a nového života. V rituálech druidů zajíc představuje úsvit, intelekt a východní směr, i když toto zvíře je velmi aktivní po většinu roku. Má vzácný dar intuice, ale současně nás vede k rovnováze a k používání zdravého selského rozumu, tj. vlastní přirozené inteligence, pokud nějakou máme.

Intuici zajíce využila královna Boudiccae k předpovědi výsledku její první bitvy proti Římanům. Zajíc vyběhl správným směrem, takže jeho předpověď byla příznivá. Březnový zajíc se rád divoce prohání na poli a panáčkuje. Byl proto považován za poněkud šíleného, i když jeho pacičku pro štěstí nosilo u sebe hodně lidí, a to také u nás, nejen v keltských zemích. V minulosti se někteří lidé dokonce nechávali se zajícem pohřbívat, protože věřili, že tím dosáhnou nesmrtelnosti.

O svátku Lughansadh začínaly žně. Poslednímu snopku obilí se říkalo "zajíc". Pokud z něho vyběhl živý zajíc, bylo to obzvlášť dobré znamení. To, že zajíce známe z báje o Taliesinovi, nemusím příznivcům OBOD připomínat. Byl jednou z řady inkarnací, kterými prošel mladý Gwion, než se proměnil v Taliesina.Kazi
POZOROVÁNÍ NA SOUTOKU ALBY A AGARY

Západní vítr
odnáší staré
zašlou špínu deštěm smívá
novou sílu do nás vlívá.

Severní vítr
nejsilnější ze všech větrů,
v létě chladí, v zimě mrazí
když zavane, život schází.

Východní vítr
když vane, téměř dusí,
zalyká nás svou suchostí,
předzvěstí zlých událostí.

Jižní vítr
zdaleka přichází a zřídka
v horkém proudu vnese do duší
neklid, z nějž každý chaos vytuší.

Jihovýchodní vítr
nikdo nečeká
když vane od Řípu,
každého poleká
Po silné bouři přijde příslib nový
vždyť Říp je naše Tara
a patří Taranovi.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU