Affaron: Spojení


1. OSOBNÍ ZKUŠENOST

S meditativním přístupem k běhu jsem se poprvé setkala na běžecké 24hodinovce v Bazileji v květnu 1989, kterou pořádali stoupenci Sri Chimnoye. Myšlenka koexistence sportu a duchovní cesty ve mně vzbudila pozornost. Tuto souvislost jsem paradoxně pochopila až o pár let později při pobytu v ústraní buddhistického kláštera. Prováděli jsme nejrůznější druhy meditací, při kterých se pod vedením zkušeného mnicha prakticky každá naše činnost měnila v meditaci. Logicky vyplynulo, že tak jako máme meditaci v sedě, v chůzi, či meditaci pracovní, je tu také meditace běžecká, nebo chcete-li, MEDITATIVNÍ způsob BĚHu.
Sayong Mipham ve svém bestselleru BĚŽÍCÍ BUDDHA píše, že souvislost mezi během a meditací nevidí. Přitom na toto téma popsal ais 200 stran. Bylo by to možné, pokud by tu skutečně žádná spojitost nebyla? Přestože mám na věc odlišný názor, nebo spíš právě proto, chtěla bych toto téma dále rozvíjet.
Mnoho lidí, jato různými předsudky, nechápe souvislost mezi sportem a duchovní cestou. Běžci často považují duchovní filosofie za zbytečné tlachání, zatímco lidé na duchovní cestě odmítají sport a soutěživost jakéhokoli typu jako kontraproduktivní nafukování ega. Jen málo lidí vidí téměř neviditelné spojení.
Běhání a duchovní cesta patří k činnostem, jejichž smysl pochopíme pouze na základě osobní zkušenosti. Nestačí, když si o běhu nebo o druidských rituálech budeme číst, jak kdysi běžec Henderson řekl: "Jen běžci a milenci ví proč, ale nemohou své pocity sdělit těm, kdo stojí mimo." Podobně staré čínské přísloví sděluje adeptům duchovní cesty, že: Čtením knih ještě nikdo osvícení nedosáhl."
Zkušenosti s běháním, stejně jako s duchovní cestou, jsou nepřenosné, každý je musí prožít na vlastní kůži. Ale není to jen nudná dřina. Při obojím zažijeme spoustu situačního humoru, kterému bohužel nerozumí ti, "kdo stojí mimo". Nicméně i tak má běh, stejně jako duchovní cesta v sobě něco tajemného. Je v něm poezie, romantika, splynutí s přírodou, poznávání sebe a druhých. Nahlédnutím do duší běžců získám snad tolik obrazů, kolik je běžců samotných.


CESTA
Andred

Jsem světlo uprostřed temnoty
Jsem oceán v zrnku písku
Jsem oblázek hozený do vody

Jsem Cesta k Bytí.

Jsem vůně ticha
Jsem barva noci
Jsem šepot větru ve větvích

Jsem Cesta do Nebytí.

Jsem síla dubu
Jsem křehkost klíčku
Jsem let sokola v oblacích

Jsem začátek, co nikdy nekončí.ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU