Binna: Jilm

1. PHILIP ROSS NICHOLS (1902 - 1975)
mezi druidy známý jako NUINN

Položil základy dnešního Společenství bardů, ovatů a druidů. Vyhledal v historických materiálech informace o rituálech dávných druidů. Jejich znění upravil pro naši dobu, seřadil je, a představil zájemcům ve výukovém programu. Druidské tradici se nevěnoval jen u psacího stolu, jeho zásluhou došlo k obnovení oslav všech osmi keltských festivalů na Kole roku. Jeho častým partnerem při praktikování byl známý wiccan Gerald Gardner, který pro svou cestu učinil totéž, co Nuinn pro cestu druidů. Řada lidí dnes praktikuje kombinaci obou cest, anglicky zvanou "druidcraft".

Svou prací a aktivitami položil Nichols základy druidského učení, na kterých mohl Philip Carr-Gomm, jeho následovník ve funkci Vrchního druida, vystavět současné Společenství OBOD. Původní Nicholsovu verzi studijního programu doplnil spojovacími texty a pracemi dalších, asi třiceti známých druidských autorů ze všech končin světa. Díky tomuto učení a pravidelným druidským aktivitám vytvořil z místní druidské skupiny renomovanou mezinárodní organizaci.

Ross Nichols je autorem řady knih na druidské téma, ale obdivuhodná je hlavně jeho poezie. Tvořivě pracuje s živými obrazy běžných věcí, s přírodou a filozofickými náměty a symboly, které originálním způsobem propojuje a kombinuje.

Pozornost věnuje východním naukám z oblastí, které se dotýkají kolébky dávných keltských kmenů. Keltové putovali západním směrem nejprve Asií, potom střední a jižní Evropou, dokud se nezastavili u Atlantiku na území dnešní Británie. Setkávání s místními obyvateli, boje, spojování do větších skupin a opětné dělení, to vše nám připomíná keltský vzor, stejně jako poezie Rosse Nicholse, jehož knížky je lepší číst v originále, protože řada náznaků a skrytých významů se v překladu vytrácí. Doporučuji například básnickou sbírku Prophet Priest and King. Je zajímavým průřezem jeho tvorby, předmluvu napsal známý básník Jay Ramsay.

Léto je krásné období,
utrpení růží, smutek z plnosti,
otevřená náruč země.
Krása mohutného stromu,
sladění vody a tepla v jedné kaluži stínu
a skvrnité zrcadlení.

(Nuinn: úryvek z básně Iggdrasil)BINNA:
NA DRUIDSKÉ CESTĚ

Když zavřu oči,
vidím je kráčet před sebou
ty, kteří tudy šli už kdysi dávno.
Ty, kteří tudy půjdou po mně.

Jejich oči září,
tisíce hvězd se v nich zračí.
Nikdy se nezastaví,
v zástupu kráčím s nimi.

Dveře nechť otevřou se,
vždy jen ty správné
v pravý čas.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU