Affaron: Indiánský šaman

4. JMÉNO AIRMID

Jméno postavy Airmid z keltské báje jsem přijala za své druidské jméno. Airmid je bylinářka ze staré doby. Hledá ztracenou moudrost z volné přírody, která byla v důsledku nerozvážnosti ztracena. Cesta druidů je převážně keltská a předkřesťanská. Stejně jako Airmid, snaží se dnešní druidové znovu objevovat a přivést do světa vědomosti dávných druidů, které odvál čas.

Naše duchovní pouť je založena na poznávání volné přírody. Učíme se vnímat stromy, zvířata, rostliny, kameny a hvězdy, jejich energii a ducha, a to prostřednictvím druidských rituálů, jejichž součástí je meditace - tichá komunikace s nejvyšší silou propojující veškerý život.JASMÍNA:
VZDUCH

Proudí dolem, jen blázen si ho nevšímá,
cítím, vzpomínám a vidím ho v přístřeší,
odfoukl včerejšek a přinese den zítřejší.
Dýchám a nabírám do plných plic
jako bych ho chtěla mít ještě víc.
Skrze mě prošel, nečekal nic,
něco přec zůstalo, co chtěl mi říct?
Lékem je pro nás, važ si ho teď,
ať zůstane čistý a ne jenom šeď.
Život a smrt musí ti dát,
tak proč nenechat ho vát?


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU