Talcern: Řeč symbolů

3. WILLIAM R. MISTELE

Je autorem knížky UNDINES, kterou v češtině vydalo nakladatelství MALVERN. Je jedním z autorů, kteří píší o vodě a vodních bytostech. Po získání bakalářského titulu z filozofie studoval ústní tradice a duchovní cesty. Po nějakou dobu žil v klášteře v Arizoně, kde získal titul odpovídající našemu doktorátu z lingvistiky. V té době se stal jediným studentem, kterého přijal do učení šaman indiánského kmene Hopiů.

V době, kdy žil v Tusconu, začal se Mistele zabývat západní hermetickou tradicí a přírodním náboženstvím wiccanů a druidů. Pracoval s řadou nadaných parapsychologů a praktikoval evokace se súfijským mistrem. V roce 1982 se přestěhoval na Havaj, aby mohl praktikovat s čínským taoistickým mistrem, s vietnamským mistrem zenu a s jedním z nejznámějších mistrů tai-chi-chuan z Číny.

Mezitím od roku 1975 studoval Mistele učení o hermetické magii ze spisů moravského mága Františka Bardona, kterého považoval za svého učitele. Tento výcvik zahrnuje evokace a komunikace s přírodními duchy. Sám sebe Mistele nazývá "duchovním antropologem", který hledá maximální vnitřní sílu a tvořivost jednotlivce. Podle starých ústních tradic získání moudrosti není směrováno k ovládání světa. Jejich cílem je vnitřní transformace. Při současném vývoji světa však přežití může záviset na zapojení jak vnitřní, tak vnější roviny.

Úryvky z díla Williama Mistele najdeme také v učení mezinárodního společenství bardů, ovatů a druidů. Undiny (z latinského kmenu "unda", který znamená "vlna") jsou vodní elementálové a duchové vodního světa. Objevují se v ústních tradicích, v historické literatuře a v mytologii. Toto pojmenování se používá pro další vodní duchy, mořské panny, selkie a sirény. Osobní zkušenost s těmito mysteriózními tvory z jezer, oceánů a vodopádů je poměrně vzácným jevem. Autor je jedním z mála lidí, kteří věnovali velkou část svého života komunikaci s nimi.

A co o knížce UNDINES řekl PHILIP CARR-GOMM, vrchní druid společenství OBOD?
"Undiny rezonují v tajemné kombinaci dvou věcí: času, který je relevantní, a nadčasové moudrosti. Zpráva této knihy je silná a inspirující."
JASMÍNA:
SKROMNOST

Modrý hořec na skalce je jak skála ve skále.
Kdo se dívá dolů, sklopí květ.
Kdo se dívá výš, vidí svět.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU