Talcern: Hu Gadarn

6. BUKOVÝ NEMETON

PRŮCHOD LABYRINTEM

Popis zaslal Talcern

…Cesta nočním labyrintem nebyla zcela zřetelná, museli jsme se velice soustředit, abychom šli správně a nezabloudili. To nás vedlo ještě k větší koncentraci a urovnávání těkavých myšlenek. Krok za krokem jsme procházeli temným labyrintem, chůze byla již lehčí, plynulejší a harmonická.

Klidný dech, velmi pomalá chůze a upřený pohled nás pozvolna přesouval k meditativnímu stavu vědomí. Každý si procházel svou myslí, svým vnitřním světem a zklidňoval myšlenky. Nikam jsme nespěchali, věnovali se pouze meditativní chůzi, která nás pomalu uváděla do bez myšlenkovitého stavu.

Takto jsme polehoučku prošli celým, asi 300 metrovým labyrintem. Chůze jedince trvala asi jednu a půl hodiny. Když první došli do středu, rozdělali v kovové míse připravený oheň, který mírně osvětloval a zahříval prostor. Postupně jsme si posedali kolem ohně, každý lehce přiložil a vhodil obětní bylinky…BDĚLÉ POZOROVÁNÍ

Popis ceremonie zaslal Talcern

…Všichni jsme se sešli u západního vchodu a s pozdravem a úctou, po spirále vešli do kamenného kruhu. S nápěvem Awen Arth třikrát po slunci obešli posvátný oheň a uložili obětiny. Posvátný oheň hořel celou noc, přiložili jsme ještě několik připravených polínek a s tóny flétny započali rituál. Po předešlé domluvě se Affaron, Drutos, Jasmína a Talcern ujali vedení celého obřadu Alban Hefin. Ranní modlitbu jsme věnovali právě vycházejícímu Zářivému Belenovi a po starém způsobu jsme požádali Pradávná Božstva a ducha místa, aby požehnali našemu konání.

Ó, Vy Pradávná Božstva Všehomíra,
Velká Matko – Bohyně Trojjediná,
Velký Otče – Trojjediný Bože,
Mocné síly veškerého života i smrti.
Zdravíme Vás a Velebíme.
S úctou před Vás předstupujeme,
Po starém způsobu Vás voláme.
Přinášíme oběti a modlitby
O požehnání a podporu
Vás žádáme.

Vzdali jsme poctu čtyřem posvátným směrům a silám vesmíru a s cvičením Nwyfre se připravili na rituál a posílili lehce unavené tělo i mysl. Tradičním způsobem jsme procházeli rituálem, uvědomovali si kvality a pohyb slunce v kole roku a se zapálením připravených mís na mohylkách vzývali ohně čtyř elementů. Tato část vrcholila zapálením poslední mohylky a vzýváním nejvyššího ohně, vzýváním ohně Slunce, ohnivého oka světla. V tomto čase radosti a díků, lásky a opojení, kdy Zářící Belen stál na vrcholu své vlády a Bohyně rostlin, Květinová Paní byla v požehnaném stavu, mocný Taranis, velký hromovládce a Bůh nebes, sesílal na zem občas bouřku a osvěžoval svou milenku, Bohyni Země a my jsme společně vzdali hold Bohům a uctili sílu, moc a teplo Velkého světla… Pokračování najdete v Knize rituálů, stupeň Bardů.


JASMÍNA:
VOLNOST

Mladý koníček v ohradě běhá,
je strakatý a nohy zvedá.
Až přeskočí ohradu,
ona se rozsype jak domeček ze sirek.
Není už překážka, je jenom cval,
do volnosti a svobody se koníček hnal.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU