Petra: Slunéčko luční


8. POSVÁTNÝ HÁJ

Druidové tvoří svůj posvátný kruh za účelem praktikování nejčastěji v lese, jinými slovy v posvátném hájku. Obvykle to bývá na mýtině, ale hájek může být také pro laiky neviditelný, pokud je umístěn mezi stromy. Právě druh lesa, jednotlivé stromy, keře a rostliny ovlivňují energii místa, která má vliv na praktikování, které zde probíhá. Je to nejen druh stromů, ale také jejich stáří a zdravotní stav. Kromě vegetace najdeme ve našem hájku drobné živočichy, hmyz, hlodavce a ptáky, kteří dotváří přírodní prostředí.

Dalším důležitým faktorem je datum. Roli hraje postavení hvězd a planet v danou chvíli. Zvláště významnými body z hlediska času jsou slunovraty a rovnodennosti. Postavení hvězd se neustále mění, proto říkáme, že každý rituál je originální a neopakovatelný. V neposlední řadě energii hájku ovlivňují sami jeho návštěvníci a účastníci praktikování.

Energii posvátného háje můžeme ovlivnit vysazením určitých druhů stromů, keřů a rostlin, umístěním kamenů, oltáře, předmětů na oltář apod. Můžeme sem pozvat neviditelné přírodní bytosti, keltské bohy a duchy přírody. Kombinace příznivých energií ovlivňuje nejen posvátný kruh, ale také okolí, kam často ze svého háje vysíláme léčivou energii, světlo a mír.PETRA: PODĚKOVÁNÍ

Kořeny pevně spojena se Zemí
jistotu v sobě nacházím.
Za přirozenou hojnost Země
a pravdivé vhledy
děkuji.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU