Silvie: Pátá čakra

7. RITUÁLY DRUIDŮ

Ve většině případů probíhají druidské rituály v posvátném kruhu. Výjimkou může být požehnání domova nebo firmy, kdy obcházíme dům, byt nebo místnost. Některé skupinové rituály používají místo kruhu ovál nebo podkovu. Při sestavování rituálu vycházíme ze zájmu účastníků a z daného terénu. Dobrý výhled příbuzenstva na probíhající rituál přechodu, jako je obřad svatby, pojmenování dítěte apod., umožňuje tvar podkovy. Při iniciaci naopak dáváme přednost kruhu. Adept je symbolicky vítán a přijímán do kruhu svých druhů, tj. do hájku bardů, ovatů nebo druidů.

Na výše uvedených stránkách jsme si řekli pár drobností o kreslení a odvíjení kruhu a o otvírání světových stran s použitím symbolů a archetypů. To je ale jen úplný začátek, do kterého jsme letmo nahlédli. Popsat všechny prvky rituálu by zabralo mnoho stran. Navíc by to bylo naprosto zbytečné, protože právě to je předmětem studia OBOD. Ve studijních materiálech, zejména v české verzi, je všechno podrobně vysvětleno. A pokud někdo přesto něčemu nerozumí, má možnost průběžně komunikovat s mentorem, který tímto studiem prošel, má s ním osobní zkušenost a rád poradí.

Závěrem je potřeba dodat, že při našich rituálech neprovádíme žádné oběti na živých tvorech. Základem je, aby ceremonie probíhala na straně většího dobra. Často vysíláme mír a světlo do všech směrů a v závěrečné části děkujeme přítomným bytostem za to, že dodávaly rituálu příznivou energii. Druid je pánem svého posvátného kruhu. Má zodpovědnost za to, co v něm probíhá. Chová se však s pokorou a nespouští ze zřetele zásadu většího dobra.

Česká verze studia OBOD
info a přihlášky: jkarpiskova@volny.czSilvie:
ROZMLUVA S DRUIDEM

Sedím na kraji lesa a hledím v dál
Na klasy obilí, se kterými si vítr hrál.
Myšlenky v hlavě hlasité mám
Toužím po klidu, jenž mi není dán.
Najdu ho zde?
Je někdo kdo by odpověď znal?
Tolik otázek na srdci mám.
Náhle muž v bílé kápi přisedá ke mně
Nemluví, pouze tiše sedí
V blízkosti tohoto muže
Vše jasnější se zdá, avšak kdo je to.
Starý druid, nejsem si jistá.
Žádná slova, pouze šepot větru mi napovídá.
On uvítal měl v novém světě
A já už vím kudy se mám dát.
Na cestu do mého posvátného hájku,
Kde mé srdce a mysl bude zrát.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU