Talcern: Zrcadlo

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

V geometrii je kruh definován středem a obvodovou kružnicí. Posvátný kruh druidů je navíc určen světovými stranami. V druidském systému je tento kruh mikrokosmem, tj. zmenšeným modelem, do kterého umísťujeme symboly z reálného světa. Na severu leží země, na východě se prohání vzduch, na jihu plane oheň a na západě protéká voda.

Posvátný kruh je pracovním prostorem, kde druid provádí své praktikování, odkud vysílá do okolí léčivou energii, světlo a lásku. Často bývá umístěn v posvátném hájku z oghamových stromů, ale můžeme si ho zřídit také vysoko v horách mezi holými skalami, v údolí u vodního toku, nebo na jiném vhodném místě ve volné přírodě, či na soukromém pozemku. Posvátné kruhy z kamenů vytváří specifickou energii. Uprostřed kruhu obvykle zapalujeme rituální oheň. Tam, kde to není vhodné, umísťujeme do středu kruhu oltář se svíčkou a rekvizitami pro rituál.

Při druidském praktikování kreslíme posvátný kruh ukazováčkem ve směru pohybu Slunce, tj. ve směru pohybu hodinových ručiček. Pokročilejší druid používá magickou hůlku, která je prodloužením jeho ruky a podtrhuje jeho vůli mága při vytváření energetické stopy, kterou si můžeme vizualizovat například jako ohnivou čáru. Na konci praktikování nezapomeneme kruh odvinout v opačném směru. U skupinových rituálů často řada účastníků vytvoří kruh tím, že ho obejde ve směru pohybu Slunce. Odvíjení kruhu probíhá odchodem v opačném směru.TAYA:
TŮŇKA

Najít tůň čistou,
jak křišťál bez prasklin
dívat se do ní,
hlouběji do sebe.
octnout se v obou,
a přeci v jediné.
A jít ještě blíž,
hlouběji do sebe.
Vnitřní oceán, černý a hluboký
prozkoumat bez bázně.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU