Affaron: Vodní víly


7. OSLAVY KELTSKÝCH FESTIVALŮ

Pro naši skupinu nazvanou LIDÉ OGHAMU vede duchovní oslavy keltských svátků TALCERN spolu s Přáteli bukového nemetonu. Oslavy zahrnují nejrůznější druidské aktivity, například následující, které Talcern popisuje následovně:


PRŮCHOD LABYRINTEM

…Cesta nočním labyrintem nebyla zcela zřetelná, museli jsme se velice soustředit, abychom šli správně a nezabloudili. To nás vedlo ještě k větší koncentraci a urovnávání těkavých myšlenek. Krok za krokem jsme procházeli temným labyrintem, chůze byla již lehčí, plynulejší a harmonická.

Klidný dech, velmi pomalá chůze a upřený pohled nás pozvolna přesouval k meditativnímu stavu vědomí. Každý si procházel svou myslí, svým vnitřním světem a zklidňoval myšlenky. Nikam jsme nespěchali, věnovali se pouze meditativní chůzi, která nás pomalu uváděla do bez myšlenkovitého stavu.

Takto jsme polehoučku prošli celým, asi 300 metrovým labyrintem. Chůze jedince trvala asi jednu a půl hodiny. Když první došli do středu, rozdělali v kovové míse připravený oheň, který mírně osvětloval a zahříval prostor. Postupně jsme si posedali kolem ohně, každý lehce přiložil a vhodil obětní bylinky…


BDĚLÉ POZOROVÁNÍ

…Všichni jsme se sešli u západního vchodu a s pozdravem a úctou, po spirále vešli do kamenného kruhu. S nápěvem Awen Arth třikrát po slunci obešli posvátný oheň a uložili obětiny. Posvátný oheň hořel celou noc, přiložili jsme ještě několik připravených polínek a s tóny flétny započali rituál. Po předešlé domluvě se Affaron, Drutos, Jasmína a Talcern ujali vedení celého obřadu Alban Hefin. Ranní modlitbu jsme věnovali právě vycházejícímu Zářivému Belenovi a po starém způsobu jsme požádali Pradávná Božstva a ducha místa, aby požehnali našemu konání.

Ó, Vy Pradávná Božstva Všehomíra,
Velká Matko – Bohyně Trojjediná,
Velký Otče – Trojjediný Bože,
Mocné síly veškerého života i smrti.
Zdravíme Vás a Velebíme.
S úctou před Vás předstupujeme,
Po starém způsobu Vás voláme.
Přinášíme oběti a modlitby
O požehnání a podporu
Vás žádáme.

Vzdali jsme poctu čtyřem posvátným směrům a silám vesmíru a s cvičením Nwyfre se připravili na rituál a posílili lehce unavené tělo i mysl. Tradičním způsobem jsme procházeli rituálem, uvědomovali si kvality a pohyb slunce v kole roku a se zapálením připravených mís na mohylkách vzývali ohně čtyř elementů. Tato část vrcholila zapálením poslední mohylky a vzýváním nejvyššího ohně, vzýváním ohně Slunce, ohnivého oka světla. V tomto čase radosti a díků, lásky a opojení, kdy Zářící Belen stál na vrcholu své vlády a Bohyně rostlin, Květinová Paní byla v požehnaném stavu, mocný Taranis, velký hromovládce a Bůh nebes, sesílal na zem občas bouřku a osvěžoval svou milenku, Bohyni Země a my jsme společně vzdali hold Bohům a uctili sílu, moc a teplo Velkého světla… Pokračování najdete v Knize rituálů, stupeň Bardů.POSVÁTNÉ HÁJE
(Airmid)

Veškerou přírodu, zejména mýtiny v dubovém lese, považovali dávní druidové za svůj chrám. Jsou to místa, kde prováděli svou druidskou práci, vyučovali své následovníky, komunikovali s bohy a s duchy okolních stromů. V posvátném háji rostou magické byliny, navštěvují ho nebo přímo v něm žijí nejrůznější ptáci, zvířata a hmyz, stejně jako přírodní duchové a další nehmotné bytosti. Je to místo kypící životem, kde okřeje srdce každého šamana.
V posvátném háji vznikla kdysi tajná stromová abeceda dávných druidů – OGHAM. Ta se později rozšířila mezi prostý venkovský lid. V dávných dobách lidé žili v těsném sepětí s přírodou, takže pro ně nebylo těžké porozumět skrytým významům jednotlivých stromových znaků, které dnešním lidem unikají.Aktuální informace: jkarpiskova@volny.czBINNA:
REZEKVÍTKY

Když zvláštní pocit
kořínek do srdce
zapustí,
a klíčit začne
- jenom tak potichu,
nenápadně -
země se najednou
na druhou stranu
otáčí.
Myšlenky tečou
proti proudu, vážně,
v bláznivém víru se
divoce roztočí.
A bubínek, co dosud
hluboko v nitru
dřímal,
na poplach bije,
ryčí a jásá,
až celé tělo se
v jeho rytmu
rozechvěje...
Pak něco praskne:
- tiše, tiše! -
Tehdy v úsměvu
rozkvetou dívkám
rezekvítky


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU