Affaron: Království andělů

3. KORESPONDENČNÍ STUDIUM

Jedná se o druidský výcvik. Účastník si vyzkouší nejrůznější techniky a sám se následně rozhodne, co je pro jeho cestu relevantní. Pracuje pomocí vytištěných studijních materiálů a vede elektronickou komunikaci se svým mentorem.

Studium je individuální a probíhá na stupních - bardů, ovatů a druidů.
Podmínkou je věk nad 18 let a zaplacení poplatku.
Při doporučeném tempu jedna lekce týdně trvá stupeň bardů jeden rok.

K doplnění tohoto korespondenčního studia připravujeme workshopy v Brně. Důvodem je, že většinu našich studentů zajímá, jak druidské praktikování, které studují korespondenčně, vypadá v praxi.

Jakékoli další navazující činnosti nejsou součástí studia, ale volnočasovými aktivitami. Probíhají na základě dobrovolnosti a vzájemné domluvy studentů mezi sebou. Jinými slovy: kdo chce, může se účastnit, kdo nechce, nemusí během celého výcviku nikoho dalšího vůbec potkat. Vzhledem k tomu, že tato volnočasová činnost obvykle zahrnuje směs nejrůznějších duchovních směrů a nápadů, má zavedení workshopů v Brně své místo.

Aktuální informace: jkarpiskova@volny.czAMAIRGIL:
ZNOVUZROZENÁ SOFIA

Velká změna z nebe přinesená,
pootočilo se hvězdné kolo času,
to myriády hlasů už v chóru zní.
Všichni vzhlížejte k nebi v úžasu,
Moudrost zrozena do světla oděná.

Sofia je věčná a třpytivě zářivá,
ve světle zpívá aurou zahalená,
jsi pro nás asi požehnání krásy.

Od léta jsou paprsky tvými vlasy,
tak Tebe Kosmos čekal tisíce let,
po tobě toužil svět, který skonal.
Dožili jsme se, vnukům vyprávět
budeme, jak jim začaly nové časy.

Moudrost je božská, esence ženy,
Paní Štěstěny, Světla a hvězd jsi,
Pramatko z vláhy Mléčné Dráhy.

Žehnej všem ženám Božská Sofie,
přesažná a trojná moudrosti rodu,
plameni našich divotvorných kotlů,
ze kterých se posvátné pivo pije,
sílo přeměny co olovo v zlato slije.

Moudrost je princip sličné Dcery,
Matky Genery, patronky pokolení,
Khaily Stařeny, co chrání kořeny.

Žehnej všem mužům Božská Sofie,
Ty, moudrosti spravedlivého míru,
Sílo kovadlin, co meč v pluh překuje,
Bráno nebes co rozezníš v nebi lyru,
žehnej lidem, o to Tě prosím s dnem….

        ….když vibrují struny mé harfy.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU