Talcern: Hadí vejce

2. UČITELÉ A AUTOŘI KNIH

Jednou z funkcí dávných a novodobých druidů je předávání přírodní moudrosti. Forma konverzace o druidských tématech mezi učitelem a žákem má tisíciletou tradici. Používá se také při našem výcviku. Naši účastníci kurzů se snaží popsat nepopsatelné – duchovní vhledy. Používají k tomu formu nejen slovní, ale také básnickou, kreslenou nebo hudební.

Mezi druidy je mnoho profesionálních spisovatelů, básníků a hudebníků, kterým práce s duchovním vhledem přináší hodně inspirace. Začíná rozvíjením vnitřních smyslů a představivosti, pokračuje tvořivou prací.

Rozvíjení vnitřních smyslů a tvořivou prací se zabýváme hlavně na STUPNI BARDŮ. Neznamená to, že by se jednalo o nějakou podřadnou činnost, spíš naopak. Tvořivý přístup k dalším tématům nás provází po celou dobu druidského studia, nebo spíš druidského výcviku.ARTISGADHAR:
STARÝ STROM

Stojíš tu staletí
tiše a bez hnutí
zdoben bohatou
zelenou korunou.

Hrdě hledíš,
viděl jsi smrt i zázrak zrození
ty však znovu již se nezrodíš.

Cení si těla
vidí jen pohodlí
upálit a rozřezat
se tě dnes rozhodli

než tvůj čas se naplní
užíváš ranní úsvit, něžné kuropění
než najdeš svůj hrob a věčné mlčení

ty mocný dub jehož duše lidé si již necení.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU