Talcern: Hadí vejce

8. DRUIDOVÉ ZKOUMAJÍ TAJEMSTVÍ MEGALITŮ

Kruhové a další kamenné stavby zanechaly po celém světě civilizace, které žily na Zemi před námi, dokonce ještě před dávnými druidy, i když pro příchod druidů (nebo pro dobu, kdy jsme jim tak začali říkat) nemáme přesný letopočet.

Tyto úchvatné stavby svědčí o technické vyspělosti společností, které je postavily. Některé z použitých technologií jsou natolik sofistikované, že předčí naše současné znalosti. Přestože věřím, že současní technici by se dokázali vyrovnat se stejným úkolem, pokud by tímto směrem napřeli svoje síly, asi by do toho nešli, protože v dnešní době by v tom nikdo neviděl žádný smysl. Proč stavět tak drahé a náročné stavby? K jakému účelu?

Pokud jsou podobné stavby drahé a náročné pro nás, jistě byly drahé a náročné také pro naše předchůdce, A přesto je stavěli. Chtěli, aby tu po nich něco zůstalo? To mi připadá jako chabý důvod. Spíš si myslím, že do nich vložili nějakou, pro nás důležitou, zprávu.

Pokud by dnes Zemi zasáhl větší meteorit nebo by došlo k masivní vulkanické erupci a následnému vyhynutí lidstva, co tu po nás zůstane? Všichni dobře víme, jak málo stačí, aby se naše stavby změnily v hromádku suti a s nimi vše, co je uvnitř (viz 11. září).

Není pravděpodobné, že dávné civilizace byly vývojově před námi? Připusťme, že alespoň v některých oborech. Nemyslím, že by tito chytří lidé stavěli náročné a drahé stavby jen tak pro nic za nic.ČAS A PROSTOR

KRUHOVÉ STAVBY jako Stonehenge nám poskytují mnoho informací, které ještě zdaleka nebyly rozkódované. Kruhový tvar hovoří o nekonečnosti časových cyklů spojených s naším životem. Hovoří o ČASE. Kruh symbolizuje střídání ročních dob na Kole roku, střídání dne na noci na Kole dne. Stejně tak zrození, mládí, střední věk, stáří a smrt na Kole života u člověka a dalších živých tvorů.

Dávní druidové rozuměli těmto stavbám a uměli je používat. Věřili, že stejně jako se příroda zjara probouzí, v létě roste, na podzim přináší ovoce a začátkem zimy umírá, aby se mohla znovu narodit na jaře, stejné je to také s člověkem, jehož duše po smrti přijme tělo novorozence, prožije nový život, další smrt a tak dále.

Neméně důležité je MÍSTO. Bylo zjištěno, že prehistorické stavby vztyčovali dávní lidé na místech se silnou energií. Kláštery a kostely, které později vznikaly na místech původních staveb, jsou navzájem propojeny silovými čarami nazvanými Ley Lines. V Evropě po těchto stezkách často putovali mnichové z jednoho kláštera do druhého. Některá zajímavá zjištění ohledně těchto posvátných staveb objevili geodeti teprve v nedávné době. Síť těchto energetických bodů a spojovacích linií obepíná prakticky celou zeměkouli.

Důležité je však nejen umístění stavby, ale také její ORIENTACE podle světových stran. Základem byl ZIMNÍ A LETNÍ SLUNOVRAT - první sluneční paprsek o zimním slunovratu, při tzv. zrození Slunce a o letním slunovratu, kdy je Slunce na vrcholu své dráhy. Od nich se odvíjí celá stavba - obrovské kamenné brány ze tří kamenných kvádrů (tzv. trilitony), propojení stavby se čtyřmi základními směry, kameny stojící mezi nimi a kameny stojící zdánlivě mimo řadu. Každý kámen něco označuje a má svůj smysl a účel.ČASOPROSTOR

Také současní druidové pracují se symbolikou kruhu. Posvátný kruh podle našeho učení představuje zmenšenou verzi světa. Své místo zde má osm keltských svátků. Jejich body na kruhu jsou vlastně průsečíkem ČASU (určitý okamžik, datum nebo období) a PROSTORU (konkrétního místa na kruhu). Tyto časoprostorové body druidové oslavují (s určitými přetržkami) od dávných dob prakticky až do současnosti.

O keltském festivalu dochází k propojení času a prostoru, kdy můžeme vnímat příliv speciální energie a napojit se na ni prostřednictvím rituálu. Kreslíme Posvátný kruh a oživujeme ho druidskou prací.AIRMID:
VODNÍK

Něco si už pamatuji,
srostlý se svou vrbou jsem.
Tak, jako před staletími,
rozhlížím se nad krajem.ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU