Talcern: Strom světa

7. UČITEL A ŽÁK

Dávní druidové předávali svoji moudrost z učitele na žáka. Pohanské školy fungovaly formou diskuse, kdy žák hovořil o svých zkušenostech a o tom, co se naučil, zatímco učitel ho usměrňoval a podněcoval k další práci.

Učitel se nesnažil ohromit žáka svými vědomostmi a nezahlcoval ho učivem. Spíš mu dával příležitost, aby mnohá tajemství odhalil sám. Nejspíš už dávní učitelé věděli, že pro žáka je nejcennější ta zkušenost, ke které dojde on sám.EOVYN:
SNĚŽENKA

Letí hejno havranů,
kdo je vyhnal,
který silák?
V zemi oheň plane,
vzhůru míří.
Místo boje,
krása je tu.
Vítej živote,
Vítej kytičko.
Skláníme se před tvou krásou,
před tvou silou,
duší bílou.
Ty jsi šípem
naší Lady,
vítáme tě.
Už jsi tady!


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU