Talcern: Watanis

1. STAŘÍ A NOVODOBÍ DRUIDOVÉ

Druidové staré doby měli mnoho funkcí. Byli to knězové, zákonodárci, soudci, učitelé a rádcové králů. Věnovali se magii, alchymii, astrologii, pracovali s bylinami, se stromy a jako šamani i se zvířaty. Vedli rituály a byli osvobozeni od nošení zbraně a povinnosti bojovat. Podle starých legend to byli velcí kouzelníci, kteří dokázali spustit mlhu, vyrovnat kopec, nebo změnit tok řeky.
Typický pro druidy byl jejich blízký vztah k přírodě, ze které čerpali veškerou sílu a energii pro svoji práci. Příroda byla současně jejich chrámem a prostředím kde žili. K tomu se chceme jako LIDÉ OGHAMU vrátit.
Novodobí druidové se nesnaží napodobovat to, co staří druidové dělali, nebo jak to dělali. Nechodí se zlatým srpem na jmelí, protože vědí, že popis této druidské činnosti mohl být pouze symbolickým zobrazením.
Dnešní druid se snaží po vzoru svých starých kolegů žít v harmonii se sebou samým, se svými druhy a s přírodou, která mu dodává vnitřní sílu a veškeré, zdánlivě nadpřirozené schopnosti. Práce moderního druida je prací objevitelskou, kdy pátráme v tom, co dávní druidové znali, ale co středověk odvál. Duchovní moudrost druidů je nadčasová. Příroda je tu stále a její moudrost, ze které můžeme čerpat.OGMOS: PŘÁTELÉ

Je ráno, vstávají bratři ptáci.
Vstanu i já.
Za chvilku vyjde přítel Zářící.

Celý den pracují bratři ptáci.
Pracuji i já.
Hřeje a pomáhá přítel Zářící.
Večer když zapadne přítel Zářící
Usínám i já.
Odpočívají bratři ptáci.

V noci, když spí vše kolem,
je-li chladno,
přichází zahřát přítel Oheň.

Nad ránem, když mám sen na líci,
už usíná přítel Oheň
za chvíli vyjde přítel Zářící.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU