Obrázek je od Falky7. CESTA STROMŮ

je určena těm, kteří chtějí proniknout do systému a myšlení dávných druidů a pracovat s přírodou v tomto duchu.

Nový kurz byl připraven v souladu s druidským učením, jak ho prezentuje OBOD, ale společné jsou pouze zásady duchovního praktikování, které dodržuje současně několik dalších duchovních směrů. Dá se o nich tedy říct, že mají obecnou platnost.

Oproti kurzům OBOD je nový kurz podstatně kratší a údernější. Je zaměřen na to, co je důležité pro druidské praktikování (na přírodu a rituály druidů). Každá lekce obsahuje úkol, který vede adepta ke složení závěrečné zkoušky. Zatímco OBOD vychází z mnoha zdrojů, nový kurz vychází pouze z přírody, především ze stromové abecedy OGHAM. Právě tento dorozumívací systém je tím, co se nám po dávných druidech dochovalo.

Kurz CESTA STROMŮ obsahuje 2 knihy, 25 řádných lekcí, 10 doplňkových lekcí a 5 příloh. Doba výcviku, kdy bude adeptovi poskytováno mentorování a do kdy by měl složit závěrečnou zkoušku, je maximálně jeden rok. Při intenzívní práci se kurz dá zvládnout za půl roku.

Kdo kurz úspěšně dokončí, může být zařazen do skupiny LIDÉ OGHAMU, pokud bude mít zájem.


Jasmína: STROM

Strom je rovnováha všeho,
harmonie života
a přítel.
Nese nám vědomí z časů
ve větru hlasu,
ve chvíli, když se otočím.
Tančíme spojeni nití
a uvnitř svítí
DUŠE


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU