Airmid: Olše5. OGHAMOVÁ CESTA LIDÍ

První otázka, která napadne každého, kdo se s oghamem setká, je zařazení stromů do skupin, kterým říkáme aicme. Proč byly stromy seřazeny právě takto? Musel k tomu přece být nějaký důvod. Ale jaký? K tomuto tématu mám několik teorií:

Končila doba ledová a stromy začaly osídlovat rozmrzající půdu. První z nich byla Bříza následována stromy z první aicme. Další skupiny oghamových znaků byly přiřazovány současně s dalšími stromy, které se začínaly objevovat. Tato teorie by naznačovala, že ogham vznikal postupně od pradávných dob.

Druhou teorií je cesta mýtického Ogmy, který je vlastně ztělesněním ducha prostého lidu. Při pohledu na naši krajinu si ještě dnes dovedu představit poutníka, jak kráčí přírodou po stopách tohoto systému. Dokonce mohu jmenovat konkrétní místa, kde se stromy jednotlivých oghamových skupin nachází.

První aicme roste například pod hrází Brněnské přehrady (nyní kromě Jeřábu, který tam ale dříve rostl), druhou aicme najdeme na okraji lesa v Brně-Komíně nad fotbalovým hřištěm. Třetí aicme se daří na mnoha místech Českomoravské vysočiny, kde se setkáme také se čtvrtou aicme ve výše položených lesích a pátou aicme, jejíž stromky a keře rostou roztroušeny na pastvinách, pokud nebyly vysekány či vypáleny jako plevelné náletové dřeviny.

Ale to už jsme u další teorie. Podle ní lidé kopírovali cestu stromů. Stavěli si osady nejprve podél vodních toků, kde rostou stromy první oghamovy aicme. Potom se posunuli k lesu, na jehož okraji rostou stromy zařazené do druhé skupiny. Po jisté době si troufli proniknout do hustého a hlubokého lesa. Zde objevili jezírko nebo studánku v samém jeho srdci, místo tiché jako oko hurikánu. Začali obdělávat pole a kolem polních cest sbírat Černý bez a trpké plody Trnky.

Další jejich cesta vedla do skalnatého či vlhkého jehličnatého lesa s holinami porostlými keři a rostlinami, které patří do čtvrté aicme. Možná tam byli zahnáni nedobrovolně sousedním dobyvačným kmenem, ale nakonec, tak jako tak, svou pouť ukončili na horských pastvinách, kde pásli dobytek, hlavně ovce. Nemyslíte si teď, tak jako já, že staré keltské kmeny si ogham přinesly s sebou do Británie právě od nás?

Napište mi na: jkarpiskova@volny.czJASMÍNA:
PROCITNUTÍ

Beraní hlava s rohy,
drcne mi do srdce
a otevře mé vlohy.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU