Eovyn: Strom

4. OGHAMOVÝ KALENDÁŘ

Oghamem se zabývá celá řada soudobých druidů, většinou zahraničních. Někteří hledají souvislost mezi oghamem a moderním kalendářem. Snaží se přiřazovat jednotlivé znaky a stromy k jednotlivým měsícům. Jenže těch je dvanáct, zatímco oghamových znaků 25 a oghamových stromů ještě víc, vzhledem k tomu, že některým znakům (few) odpovídá několik stromů, keřů nebo rostlin. V oghamových kalendářích vytvořených podle měsíců je proto mnoho rozporů. Přirozenější mi připadá pracovat s tradičními keltskými festivaly. Zde je souvislost mezi některými svátky a oghamovými stromy zcela zřejmá, i když i v tomto případě se stává, že energie daného stromu přesahuje období jednoho festivalu a prolíná se s energií stromu, který je přiřazen k festivalu dalšímu.

Břízu podle tradice obvykle zařazujeme na začátek keltského léta, k Beltanu. Je pravda, že keltský rok začíná Samhuinnem a Bříza, jako strom začátků, může být plným právem zařazena také k tomuto festivalu, ale všichni ji známe především jako opentlenou májku, pod kterou lidé od pradávna vítali léto, a nejen u nás. Bříza stojí v systému ogham na první pozici v první skupině, které říkáme aicme.

Dub, strom druidů, je nepochybně stromem vrcholícího léta. Síla slunce kulminuje o nejdelším dni a nejkratší noc roku je magická. Druidové provádí rituál letního slunovratu v dubovém háji a neviditelné bytosti se k ránu zhmotňují na paloucích na vrcholcích kopců. Dub je na druhé pozici ve druhé aicme.

Postupujeme-li takto dál, logicky vyplývá, že oghamovým znakem pro Lughnasadh je třetí pozice ve třetí aicme. Představitelé znaku, který zde najdeme, jsou letní rostliny Rákos, Janovec a Kapradina. Dostali jsme se do samotného srdce lesa a do středu oghamova systému.

K podzimní rovnodennosti přiřazuji Barevné bobule. Na čtvrté pozici v páté (dodatečně přiřazené) aicme se nejčastěji uvádí Angrešt, ale také další keře, jako Šípková růže, Jalovec, Ptačí zob, případně Kalina. Typickým keřem pro toto období je Trnka (opět čtvrtá pozice, ale ve třetí aicme). Její plody jsou vlastně také podzimní bobule a nejspíš v době, kdy existovaly pouze čtyři aicme, zaujímaly tuto pozici spolu s Trnkou. Souvislost mezi babím létem a trnitými keři se zrajícími bobulemi je nepřehlédnutelná.

Samhuinn je festival mimo čas a prostor. Je dobou Tisu, stromu dlouhověkosti, smrti a transformace, brány do jiného světa. Jedná se o pátou pozici a o strom, který byl před zařazením páté aicme posledním stromem v oghamově systému. Samhuinn je posledním, ale zároveň také prvním festivalem nového keltského roku. Staré musí skončit, aby uvolnilo místo novému. Smrt a nové zrození jdou ruku v ruce a symbolem nových začátků je Bříza.

Zimní slunovrat je druhým festivalem na keltském Kole roku. Rodí se Nové slunce a stále zelené liány Břečťanu (druhá pozice ve třetí aicme) obtáčí dub ve spirálách stále dokola, jako symbol nesmrtelnosti a nekonečnosti životního cyklu. O několik dní později druidové osekávali Jmelí (třetí pozice ve čtvrté aicme), které se později stalo spolu s Cesmínou (třetí pozice ve druhé aicme) symbolem vánočních svátků, rodinného krbu a odpočinku.

Imbolc, třetí keltský svátek, slavíme ještě v době tuhé zimy. Ale slunce už stoupá a vytahuje mízu z kořenů stromů. U řeky si můžeme všimnout, jak drobné větvičky Olše (třetí pozice v první aicme) mění barvu, a to v době, kdy skřivan musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. Tyto dny se jíva, druh Vrby (čtvrtá pozice v první aicme) už dávno chlubí svými kočičkami.

O jarní rovnodennosti se blížíme k Velikonocům. Za svátek jarní rovnodennosti většina oghamistů považuje Borovici. Její pupeny se začínají prodlužovat a měnit ve větvičky. Borovice přivádí vegetaci do nového zemědělského roku.ARIKIRA:
KONEC UVĚZNĚNÍ

Jednoho krásného dne
si na všechno určitě
vzpomeneš.
Na hory,na ptáky
i na ryby a na stromy...
i na zítřek
a na sebe
a na celou budoucnost.

Uchopíš tento svět
pevně do hrsti
a pokorně jej
nabídneš
všem
i sobě.

Nechť slzy Uskutečnění
kanou do Tvého srdce.
Ony transcendují
neklid a bázeň
uvedením
do Jednoty, Rovnosti a Pravdy.

Posaď se na lavičku,
pohlaď hrbolaté suky.
Pohleď do Slunce
a poslouchej křik ptáků.

Kdysi hustý závoj
se teď stal
Tvou královskou korunou.
Jsi králem v zemi
kde může být králem každý.

Mládě orla rozpíná svá křídla,
všichni s úctou pozorují
jeho první neohrabaný let.....

jen chvíli
a vzlétneme všichni
do průzračného ticha....

jen prázdná klec
a křídel šum....

konec uvěznění.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU