Airmid: Kos na dubu

3. SPOLEČNÉ AKTIVITY

Na kurz navazují
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, které už nejsou součástí studia.
Fungují na základě dobrovolnosti a jejich obsah není stanoven.
Vede je CECH DRUIDŮ, skupina našich nejpokročilejších studentů.

Patří sem:
oslavy osmi keltských svátků,
občasník LIDÉ OGHAMU zasílaný elektronicky,
sdílení vizí (dříve bardské soutěže)a rituální předměty
a uzavřená skupina na fb.


JASMÍNA:
TA CO VYJE NA MĚSÍC

Mraky plují proti proudu,
slunce právě vychází,
měsíc odrazil svou touhu,
po vodě se prochází.
V čase hledáš čas
a v kruhu píseň,
až zastavíš svůj čas,
pak vyzpíváš tu tíseň.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU