Affaron: Bard

9. OGHAMOVÉ PÍSMENO

Smyslem našich vizí - soutěží pod hlavičkou RITUÁLNÍ PŘEDMĚTY je prohloubit zájem o přírodu, hlavně o stromy, keře a rostliny oghamovy abecedy. Skvělým tématem do této části může být OGHAMOVÉ PÍSMENO. To si můžeš nakreslit, vyřezat, vyrobit ze šišek, z kůry, z kamenů nebo z jiných přírodnin. Můžeš z něj udělat šperk či obětinu, dát ho na oltář nebo na jiné místo ve svém rituálním kruhu.

Oghamové písmeno můžeš také umístit do kresby, mandaly nebo koláže. Použitelné jsou asociace, které tento znak nebo jeho strom u tebe vyvolává. Téma je nevyčerpatelné. Uvědom si, že Tvůj výběr znaku (few)není náhodný. Současně s ním vybíráš strom, ke kterému máš nejspíš silný vztah, a právě ten můžeš ve své práci zohlednit.

Někteří naši přátelé upřednostňují runy před oghamem, přitom ogham má keltský původ, zatímco runy jsou severským systémem. Ogham je těsně spjatý s přírodou a s cestou druida.AMAIRGIL: MILUJI ŽIVLY

Miluji vzduch jak unáší mrak,
tak naopak letí nebem pták,
na nebi bezmračném jen tak.

Miluji vodu, je plná krásy jak,
ta víla co rozpustila si vlasy.
Budeme omývat své dítě asi.

Miluji zemi když na ní se vlní,
zlatavé klasy v ranním svítání,
ptačí klání, zní mezemi pípání.

Miluji oheň, tu plamennou žeň,
lásky co soužení žen jako sen.
Plamenem v srdci psáno mém…
…miluji tedy jsem.

(jedná se o Amairgilovu část básně, kterou psalo několik autorů)

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU