Jasmína: Tančící jabloň

7. MODLITBA DRUIDŮ

Modlitba je důležitou součástí každého druidského rituálu. Zakončuje úvodní část, která slouží k navození vnitřního klidu a soustředění na střed. Připravuje druida k cestě do jiných světů, k jejich zkoumání meditativním způsobem, ke komunikaci s neviditelnými tvory.

Modlitba druidů vyjadřuje nás vztah k přírodě, k životu a k všehomíru. Modlitba, kterou používají členové OBOD při společném praktikování obsahuje výčet lidských ctností, o které druid žádá. Tím se vnitřně očišťuje a s otevřeným srdcem zahajuje svou práci na straně dobra.

Při individuálním praktikování, nebo při praktikování menší druidské skupiny, se doporučuje používat spíš modlitbu vlastní, která vystihuje osobní postoj druida nebo skupiny druidů k duchovnímu směrování. Jeden druid nebo skupina může mít více modliteb a používat je podle druhu rituálu. U léčitelských rituálů jsou například oblíbené modlitby obracející se k duchům léčivých rostlin, stromů a keřů. Někteří druidové se obrací ke keltským bohům, kteří mají v kompetenci druh prováděného rituálu. Takové modlitby zesilují účinnost obřadu a posilují samotnou duchovní práci druida. Účastníka rituálu posunují v jeho vývoji a otvírají před ním nové světy.

Vytvořením vlastní modlitby navazuje adept na své básnické pokusy, který se v rámci naší studijní skupiny věnujeme v sekci sdílení básnických vizí pod hlavičkou OLLAMH po dobu více než deseti let. Je to skvělý výcvik barda. Na stupni ovatů bychom však měli udělat další krok - napsat svou druidskou modlitbu. V modlitbě nemusíme vždy o něco žádat, můžeme třeba jen oslavit krásu a majestátnost přírody a života na naší planetě.SEDMERO ŘEK, SEDMERO HOR
Ladislav Amairgil Míšek, bard Vrchotický

Být s tebou dvakrát sedmero let je jako překročit sedmero řek,
je jako zdolat sedmero hor, když zní sedmerých andělů chór.
Nebudu o tvém umění raději nikomu říkat, považovali by je za hřích.
Tichou láskou chci tikat. Až nám přičaruješ jaro a rozpustíš sníh.

Být s tebou dvakrát sedmero let, je tak málo, abych tě pochopil,
je to tak málo na poznání, těch tajů co jsem uchopil, abych tě snil.
Do tvých očí jak do studánek co do nich věštec hledí, za zpěvu vil.
V reji čarodějů, za zvuku bubnů, cinkotu tamburín, u stromu Yggdrasil.

Být s tebou dvakrát sedmero let, je jako sedmero větrů ustát,
jsi divoká po všechny časy, dlouhé ti dorůstají vlasy,
na znak tvé nespoutané svobody, tvé krásy, nech si je za letu vlát.
Uprostřed paseky viděl jsem Tě stát, uprostřed tvojí smečky pobíhat.

Staň se mou ženou před knězem, tvé veselé oči prosvítí můj dům,
nechci tvou divoženu krotit, ať její tanec dá rytmus mým snům,
tvé tělo kypré, je jako Země živitelka, co voní a dává cyklus všem dnům,
náš syn je naše Slunce, jen září a pálí, on bude Merlin poslaný čarodějům.

Až se z dalekého severu navrátíš s holí a pečetí, založ na chleba v díži,
a v kotli zrození pivo vař z bylin, bukvic, žaludů a chmele, co voní v spíži,
já na tebe počkám u sebe u oltáře, abych se pomodlil. Požehnej mi a utvoř kruh,
Tvůj chléb,Tvé tělo, Tvé pivo a Tvá krmě bude má Svátost. Vstoupí k nám potichu Bůh.

Své milované ženě Falce, Amairgil

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU