Talcern: Rosa Gallica6. DŮLEŽITOST VIZÍ

Psaní básniček zachycujících ducha přírody není samoúčelné. Na pokročilejší úrovni pracujeme na sestavování vlastních druidských rituálů, které jsou tvořeny jednotlivými kratšími či delšími formulkami, takže výcvik v "básnění" každý ocení. Rituály druidů tvoří základ, ale současně mohou tvořit také vrchol práce druida.

Pokud jde o výtvarné vize, na stupni bardů nejčastěji kreslíme černobílí nebo barevné obrázky ve dvourozměrném světě (výška a délka). Na stupni ovatů vyrábíme, nebo si jinak opatřujeme rituální předměty. Pracujeme s třírozměrným světem (výška, délka, šířka).

Při zřizování rituálního kruhu doplňujeme čtvrtý rozměr - čas. Kruh je určen středem a obvodem, na kterém jsou vyznačeny jednotlivé směry, kterým odpovídají hlavní síly univerza. Osm festivalů nám kruh rozděluje na osm kratších období, které dohromady tvoří Kolo roku.

Všechny aspekty zapracováváme do rituálního kruhu formou symbolů. Ať už jde o hlavní oltář nebo o označení směrů a sil univerza, všude pracujeme se symboly, jejichž používání jsme si osvojili v úvodních částech kurzu díky sdílení výtvarných vizí.

Schopnost vytvořit rituální kruh a vnímat všechny jeho aspekty v průběhu rituálu patří k základům naší práce. Správně provedené druidské rituály mají velkou sílu a funkčnost. Při rituálu kruh ožívá a my začínáme pracovat s časoprostorem. Proto příprava našeho kruhu pro posvátné praktikování by měla být pojímána s odpovídající úctou. Je opravdu vhodné, aby jí předcházela určitá průprava a výcvik. Tyto věci posilují výslednou funkčnost druidské práce.

JASMÍNA:
SETKÁNÍ

Když se smějí, tančí,
tančí celý kraj.
V kruhu kolem ohně
raduj se a hraj.
Jeden moudrý v čele všech
moudrost rozdá na zítřek.

Skrytá paměť
v každém lístku kousek jasu,
velká moudrost dávných časů.
Přinese ti co chceš,
když ten lístek nadzvedneš.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU