Talcern: Rosa Gallica

6. MOUDROST SOVY

Cestou do chatrče nebo zpět doům tudy Ceridwen procházela často. Jednou si tady sedla k meditaci, jindy pozorovala lesní zvěř nebo si připomínala dávné příběhy. V jejím deníku můžeme číst: Když Culwch, mladý hrdina ze staré keltské báje, dostal za úkol osvobodit Mabona, aby získal za ženu milovanou Olwen, požádal o pomoc Artušovu družinu a pět nejstarších zvířat. Nejprve se skupina zachránců obrátila na KOSA, který jim otevřel bránu do světa mystérií. Potom se, obrazně řečeno, svezli na hřbetu JELENA, kterému vládne rohatý bůh Cernunos. A právě jelen jim doporučil obrátit se na SOVU, která je stále symbolem moudrosti.

Jdu po stopách staré báje a hledám moudrou sovu, nebo spíš sovičku skrývající se v hustém lese. Těžce se prodírám hustými křovisky a cítím, že jedna sova mi už sedí na ramenech. Je to moje "vnitřní sova", sedí mi v hlavě. Je to moje výchova a předsudky. Ty mě tíží a nedovolují projít hustým podrostem do světa moudrých zvířat. Někde ve větvích se občas mihne malá sovička. Nemá tak velkou hlavu, ani mohutné tělo, ale zná tajemství, která m izatím zůstávají zapovězena.

V hloubi duše cítím, že někde se stala chyba. Obracím se k malé neznámé, mizící ve větvích. Možná díky svým znalostem není tak malá, jak vypadá. Vidí ve dne i za temné noci, a vidí také to, co jsme dávno zapomněli. Vnitřní cestou mi sděluje: "Někdy je potřeba oprostit se, shodit z ramen tučnou sovu a stát se znovu nepopsaným listem; přijmout vlastnosti Mabona, keltského dětského boha a začít od začátku."

Děkuji malé sovičce a v tu chvíli mám pocit, že ona je ve skutečnosti tou velkou sovou sedící nahoře ve větvích, zatímco sova na mých ramenech, mající podobu mé hlavy, je malá. Uvědomuji si, že všechno je vlastně úplně jinak. Tuším, že osud mi chystá něco nekalého, ale nevím, co to bude.
Pokračování na straně VRBA A JASAN.JASMÍNA:
SETKÁNÍ

Když se smějí, tančí,
tančí celý kraj.
V kruhu kolem ohně
raduj se a hraj.
Jeden moudrý v čele všech
moudrost rozdá na zítřek.

Skrytá paměť
v každém lístku kousek jasu,
velká moudrost dávných časů.
Přinese ti co chceš,
když ten lístek nadzvedneš.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU