Perda: Setkání5. DÁVNÁ TRADICE

V pokročilejších fázích studia se věnujeme dalším čtyřem směrům. Ty se nachází mezi hlavními světovými stranami a dělí kruh na osm částí. Později mezi základní čtyři směry umísťujeme místo těchto čtyř bodů čtyři brány. Ty děli kruh na dvanáct částí. Samozřejmě opět studujeme všechny souvislosti, návaznosti a asociace.

Nakonec se dopracujeme k tomu, že náš vnitřní kruh se stane skutečným odrazem vnějšího světa, kde všechno má své místo. Kruh se postupně mění na trojrozměrný prostor ve tvaru koule, a ta postupně přijímá další dimenze. Pochopíme, co mystikové myslí, když hovoří o celistvém pohledu na svět a na život. Jako druidové víme, že základ každé techniky, včetně těch, které se teprve mohou objevit, nebo spíš znovu objevit, už dávno mají své místo v sofistikovaném systému dávných druidů.

Do tohoto systému začleňujeme také další praktiky. Například u průchodu labyrintem si uvědomíme, že se jedná o dávnou keltskou tradici. Způsob chůze je meditativní, můžeme ji označit jako vědomou chůzi. Víme, že tento druh chůze používaly také další duchovní tradice a přírodní národy. Tato chůze se vyznačuje stálým dotykem nohy se zemí. Země je jednou ze základních sil univerza. Svými chodidly zkoumáme povrch země, její strukturu a energii. Samotná cesta bludištěm symbolizuje cestu naší duše, její hledání a bloudění, dokud dřív nebo později nenalezne svůj cíl symbolicky vyjádřený středem labyrintu.

Průchod labyrintem můžeme tedy zařadit do druidského praktikování v souladu s naším učením. To samozřejmě neznamená, že bychom nemohli použít vlastní variantu meditativní chůze. Pokud jde o samotný labyrint, ve hře jsou nejrůznější druhy a tvary těchto bludišť. Fantazii se meze nekladou. A bez ohledu na to, jaký způsob průchodu, nebo tvar bludiště zvolíte, stále se jedná o praktikování ve smyslu pokračování dávné keltské a druidské tradice. Je to další dílek do mozaiky druidského učení, které je stále živé a vyvíjí se.BINNA:
ABYCH SE VRÁTILA

abych se vrátila
zpátky ke kořenům
kořínkům
ladoněk a kontryhelů
tak prosily mne
mlhy a závoje
pavoučích hedvábí
abych se vrátila
do lůna kypré matky
a usnula navěky věků
znovu
maličká víla
s odřenými kolínky
tak prosily mne
však žadonily marně
pravěké divoženky
ještě jsem nepřestala
tančit
ještě omdlívám
čekáním

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU