Talcern: Kruhy bytí

4. KŘIK ORLA

Sedím pod řídkou klenbou z větví z jeřábu ve svém hájku, který má tvar druidského vejce. Listím proniká večerní slunce jako zelený dech tygra a dodává sílu mému znavenému tělu. Je mi příjemně, cítím se chráněna. Tu uslyším křik orla, kterého nevidím. Ptám se: "Proč asi křičí?" Abych to zjistila, musím opustit bezpečí hájku.

Stoupám horskou pěšinou stále výš, až se ocitám mezi holými horskými štíty. Mám jen lehký vak a v něm trochu vody. To mi stačí. Energii čerpám přímo ze slunce, vdechuji čistý větřík, posvátný dech Matky Země. Hledám orla, ale stále ho nevidím. Abych mohla přijmout jeho duši, musím se oprostit od svého ega, od své totožnosti. Musím se otevřít novým myšlenkám a tomu, co mi zvířata chtějí sdělit. Jakmile se to uvědomím, hned se mi začíná dařit - stávám se orlem. Vzlétám jako pták s mohutnými křídly a kroužím nad krajem. Vítr čistí moje peří a slunce do něj zapichuje paprsky jako šípy.

Pozoruji hory pod sebou, kolem sebe, a stejně tak krajinu v podhůří. A pozoruji také lidi. Patřím k nejstarším keltským zvířatům, a proto mohu sledovat změny, kterými svět prochází. Dříve byly hory plné meditujících poustevníků a mnichů. Žili v jeskyních a klášterech, hledali svou cestu k vnitřní moudrosti a k pokroku duše. A byli úspěšní. Prozřetelnost je odměnila tím, že se narodili v době, kdy se lidem daří lépe a žijí pohodlněji.

Ale, co to vidím? Právě v tuto chvíli mnozí z nich ztrácí svou cestu. Ubíjí svůj tvrdě vydobytý a drahocenný život na rytířských turnajích (jako můj manžel Lord Tegid)a v prostopášné zábavě. Jen někteří pokračují v cestě na vrchol. "Když to vidím, musím křičet." Vracím se do svého magického hájku z jeřabin a povzdechu si: "Jak málo je těch, co slyší křik orla!"JASMÍNA:
PRVNÍ SETKÁNÍ

V podzimních barvách ohnivých
sluncem zalité tančí v kruhu,
ta co má vlasy nejsladší
vyzývá holí duhu.
ten co se směje skotačí
i ten se ztratí v čase,
na listí, pod listím
v slunečním jase.
Zůstalo něco, vůně, teplo,
vrátí se zase
ve své kráse

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU