Talcern: Kruhy bytí4. CELISTVOST DRUIDSKÉHO UČENÍ

Jak víme, keltské kmeny putovaly ze střední Asie přes jižní a střední Evropu, dokud nedorazily do západní Evropy na území dnešních keltských zemí. Doputovaly k Atlantiku a dál už nemohly. Cestou se setkávali s praktikami místních kmenů, se kterými válčili a slučovali se. Na své Keltové cestě přijímali jejich praktické dovednosti a duchovní praktiky, a těmi svými zase obohacovali místní zvyky.

Dnešní cesta druidů je toho důkazem. Obsahuje prvky jiných duchovních směrů, tak jako jiné cesty obsahují prvky učení druidů. V mnoha případech se dá už těžko zjistit, kde se nachází skutečný původ různých meditačních technik a praktikování a rituálů. Řídíme se spíš tím, co která škola vyučuje, ale všichni víme, že i tady dochází s velkému překrývání.

Vezměme si například průchod labyrintem. Mnozí z vás budou souhlasit s tím, že se jedná o starou keltskou techniku. Stačí se podívat, kolik labyrintů po sobě zanechali Keltové na území, kde se usadili, nebo kudy procházeli.

Lidé studující východní duchovnosti budou hovořit o "jejich" technice chůze, buddhisté zde zcela jasně poznají svoji "meditaci v chůzi", kterou dosud vyučují v mnoha klášterech, Řekové budou hovořit o tradici "Adrianiny nitě" apod. Jsem si jistá, že při troše bádání bychom to, čemu psychologové říkají "vědomá chůze" našli také v praktikování přírodních kmenů a jejich šamanů, protože dávné kmeny proto-Keltů žili také v tomto zřízení a pohybovali se v těsné blízkosti přírody a čtyř základních sil univerza stejně jako další přírodní národy žijící v kmenovém zřízení bez ohledu na aktuální letopočet.

Jaký je tedy rozdíl v tom, co děláme, jak to děláme a jaký smysl má druidské studium? Učení druidů podle OBOD nabízí ucelený systém. Je to celistvý pohled na okolní svět. Všechno, co vidíme kolem sebe ve vnějším světě, má své místo ve funkčním systému druidů, který byl přiveden do našeho reálného světa a popsán v korespondenčním kurzu, který nás seznamuje s obecně platnými přírodními zákony univerza a učí nás používat je tvořivým způsobem.

JASMÍNA:
PRVNÍ SETKÁNÍ

V podzimních barvách ohnivých
sluncem zalité tančí v kruhu,
ta co má vlasy nejsladší
vyzývá holí duhu.
ten co se směje skotačí
i ten se ztratí v čase,
na listí, pod listím
v slunečním jase.
Zůstalo něco, vůně, teplo,
vrátí se zase
ve své kráse

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU