Talcern: Noc přechodu3. MAGIE KRUHU

Do magického kruhu vcházíme při rituální činnosti. Vstupujeme tím do světa dávných druidů. Stáváme se druidy, pokračovateli dávné tradice. Uvědomujeme si, že kruh je cesta...

Při rituálu druid používá vše, co se naučil při svém dlouhodobém studiu. Nejprve je to tvořivost a poezie barda, potom komunikace s přírodou a nahlédnutí pod pláštík neviditelnosti v kompetenci ovata, aby nakonec došlo k pochopení všech souvislostí, když rituál dostává svou podobu.

Pod rukama zkušeného druida kruh ožívá, začíná dýchat a stává se jeho součástí. Současně druid se stává součástí svého kruhu. Objevuje jiný svět. Účastník rituálu putuje alternativními světy, setkává se s přírodními duchy a božstvy. Potom se však musí bezpečně vrátit zpět na pevnou zemi.

Při práci s rituálem a na přípravě rituálu rozvíjíme vnitřní smysly, představivost a tvořivost. Tyto schopnosti můžeme následně uplatnit jak v reálném světě, tak při další duchovní práci.

Svíčka zhasíná, druid odvíjí svůj kruh a rituál končí, aby příště mohl zase začít. Tento kruh nikdy nekončí.

ARIKIRA:
SETKÁNÍ V NEMETHONU

V dechu se poznáváme
v tepu srdce se poznáváme
v prázdnotě se poznáváme
už brzy!

Žena žehlí a vyžehlené skládá
bez myšlenek
v tichu domova
a najednou.....

Dítě kartáčuje psa
v rytmu,
který uzavírá tok myšlení
oba spojí pohledy
a najednou....

Starý mnich se modlí
ve své cele
její zdi jsou reálné,
ale zdi jeho mysli pukají
a najednou.....

Kdosi pocítil vděčnost
a najednou....

Jiný soucitný,
milosrdný,
odpouštějící,
srdnatý...
každý z nás
cosi pochopil
a najednou.....

Jako když se zvedne
staré listí
a čerstvý vichr zakrouží dálavami,
zableskne se
a najednou

vědomí,kdysi plytké
se prohloubí
do multidimenziálního
prázdna za námi
a v nás.

To je pravé setkání
svrchovaných
v Kosmickém Nemethonu
v Jádru Bytí
v Dechu Prvotního Zdroje.
A přidávají se další a další....

V tom Dechu se poznáváme
v tepu srdce se poznáváme
v prázdnu se poznáváme.

Jednota,Rovnost,Pravda.
Už brzy!

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU